“Kendimiz dışında nereye koştuysak,
gurbette kaldık”.